DATABÁZE SVĚTOVÝCH LÉKAŘSKÝCH KONGRESŮ Odborné kongresy, na nichž je účast českých lékařů sponzorovaná členskými společnostmi aifp

O AIFP

AIFP sdružuje výzkumně orientované farmaceutické společnosti působící v České republice. Vznikla v roce 1993 a je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací se sídlem v Bruselu (EFPIA). Úlohou Asociace je podporovat podmínky pro výzkum a vývoj nových léčiv, zejména důslednou ochranu duševního vlastnictví a nediskriminační podmínky pro vstup inovativních léků na farmaceuticky trh. Dlouhodobě se také zasazuje o dodržování etických principů ve vztazích mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem.

Všechny členské společnosti se zavázaly dodržovat Etický kodex AIFP. V prosinci 2008 zároveň podepsaly spolu se zástupci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) Společnou deklaraci, která jasně stanovuje pravidla vzájemné interakce lékařů a průmyslu. Mezi jinými Deklarace přesně definuje i to, jaká odborná a vzdělávací setkání může farmaceutický průmysl pro lékaře sponzorovat a za jakých podmínek.

Kontakt:

Vaše dotazy k projektu rádi zodpovíme na e-mailové adrese etika@aifp.cz. Zároveň uvítáme všechny Vaše komentáře či připomínky k tématu etiky.
Více informací o AIFP naleznete na www.aifp.cz.

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.