Databáze světových lékařských kongresů

O projektu

Databáze kongresů je projektem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), jehož cílem je přispět k větší transparenci ve vztazích mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem a etické kultivaci zdravotnictví v České republice.

Databáze obsahují přehledy světových lékařských kongresů, na nichž je účast českých lékařů sponzorována členskými společnostmi AIFP. 

Více informací o projektu

O AIFP

AIFP sdružuje výzkumně orientované farmaceutické společnosti působící v České republice.
Vznikla v roce 1993 a je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) se sídlem v Bruselu.

Úlohou asociace je podporovat podmínky pro výzkum a vývoj nových léčiv, zejména důslednou ochranu duševního vlastnictví a nediskriminační podmínky pro vstup inovativních léků na farmaceutický trh. 

Více informací o AIFP

Členové