DATABÁZE SVĚTOVÝCH LÉKAŘSKÝCH KONGRESŮ Odborné kongresy, na nichž je účast českých lékařů sponzorovaná členskými společnostmi AIFP

O projektu

Databáze kongresů je projektem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), která v České republice sdružuje farmaceutické společnosti s vlastním výzkumem a vývojem léčiv. Cílem projektu je přispět k větší transparenci ve vztazích mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem a etické kultivaci zdravotnictví v České republice.

Více

O Aifp

AIFP sdružuje výzkumně orientované farmaceutické společnosti působící v České republice. Vznikla v roce 1993 a je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací se sídlem v Bruselu (EFPIA). Úlohou asociace je podporovat podmínky pro výzkum a vývoj nových léčiv, zejména důslednou ochranu duševního vlastnictví a nediskriminační podmínky pro vstup inovativních léků na farmaceutický trh.

Více

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.